01-12-2017: Veertig jaar in dienst dat verdient een feestje!

En Stoeterij van der Wal mocht daar een bijdrage aan leveren door de jubilaris te rijden! 

 

In de krant werd er uitgebreid aandacht aan besteed:

01-12-2017: Veertig jaar in dienst ….
Stoeterij van der Wal